top of page

Integració dels Mesuradors
Wibeee

A continuació es presentaran els passos a seguir:

1.

Si no disposes d'un compte a Wibeee Home, registrat en el següent enllaç:https://home.wibeee.com/mirubee_front/index.php/login/register

2.

Vincula dita compte tots els Wibeee que vulguis sincronitzar amb Sentinel Solar a través de l'API de Wibeee NEST.

3.

Els Wibeees poden ser configurats directament des del seu compte o, si estan sincronitzats en un altre, pots també compartir accés amb el compte que acabes de crear, dins de l'apartat Permisos > Afegir permís a la plataforma Wibeee Nest.

4.

És important remarcar que cada Wibeee ha d'estar vinculat a una ubicació diferent, en cas de configurar múltiples Wibeees en una única ubicació, Sentinel Solar, els sincronitzarà com una agregació.​

5.

Un cop els Wibeees estiguin configurats a Wibeee NEST, accedirà a Sentinel Solar.

6.

Amb el “User Name” i el “Password” creats, podrà afegir la integració a Sentinel Solar.

bottom of page