top of page

Planes Sentinel Solar

Planes Sentinel Solar

Solucions segons casos d'ús

Dissenyades per a professionals del sector fotovoltaic

Programadors d'aplicacions

Si la teva empresa necessita una aplicació o du a terme anàlisis a partir de dades d'inversor solars, per després integrar-los a un entorn propi, Sentinel Solar et proporciona una única API que permet accedir de forma centralitzada i estàndard a les dades dels inversors solars i lectures de comptadors.

Sentinel Solar permet:

 • API restful que habilita l'accés a les lectures energètiques de forma estàndard, ràpida, robusta i segura.
 • Variables disponibles en diferents resolucions temporals (15-minuta'ls, horària, mensual).
 • Dades disponibles en temps real i històrics
  Accés al càlcul del rendiment

Servi Postvenda / Operació i Manteniment

L'elaboració d'informes manualment pot ser un procés lent i requereix una dedicació considerable de temps i recursos. Això es deu a la necessitat de recopilar dades de diferents fonts, realitzar càlculs i anàlisis, i després prepara la informació de manera clara i concisa.

Amb una quantitat considerable de dades PV, és crucial poder identificar ràpidament les alertes importants que requereixen atenció immediata. Sense un mecanisme eficient per detectar i descartar aquestes alertes, existeix el risc de pèrdua d'ingressos econòmics per dèficit de producció.

Sentinel Solar permet:

 • Recopilació automàtica de dades
  Generació d'informes de manera automatitzada, eficient i personalitzada.
 • Centre d'alertes: identifica ràpidament els errors i la disminució de producció.
 • Gestió d'incidències: tingues la traçabilitat del temps, costos de la resolució d'incidències tècniques.

Gestors de comunitats energètiques

La captació d'aquestes dades pot ser un desafiament a causa de la falta d'una infraestructura adequada o sistemes de mesures individualitzats. Sense dades precises de consum, els gestors de comunitats poden tenir dificultats per implementar mesures eficients de gestió energètiques.

Els coeficients de repartició són utilitzats per assignar els costos o consums energètics entre els diferents usuaris d'una comunitat. No obstant això, aplicar aquests coeficients de manera precisa i ensenyar-lis a cada usuari individual pot ser un desafiu.

Sentinel Solar permet:

 • Recopilació de mesures de consum energètics dels membres de la comunitat a través de Datadis o Wibeee (temps real).
 • Aplicació dels coeficients de repartició.
 • Accés multiusuari per la visualització individualitzada de consums i generacions energètiques.
 • Perfil d'usuari Gestor de la comunitat amb atribucions per configurar els permisos dels membres.

Autoconsumidors

Els autoconsumidors principalment volen supervisar de forma ràpida i senzilla el correcte funcionament de la seva instal·lació d'autoconsum, assegurança de què està generant l'energia esperada i que s'està utilitzant deforma eficient. La supervisió regular i l'adaptació de mesures de gestió adequades són claus per garantir el rendiment òptim i el retorn esperat dels sistemes d'autoconsum.

Sentinel Solar allows:

 • APP mòbil per la visualització fàcil e instantània del balanç energètic del sistema.
 • Dades en temps real i també històriques.
 • Visualització dels estalvis acumulats segons tarifa aplicada.
bottom of page