top of page

Objete 

 

El present avís legal regula l'ús i la utilització del lloc web www.nnergix.com del qual és titular NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL, proveït de CIF B65946055, adreça AV. DIAGONAL 534, 2-2, 08006, BARCELONA, BARCELONA, qui no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que aparegui en la pàgina www.nnergix.com. Així mateix, no pot assumir cap responsabilitat que derivi de la falta d'integritat, actualització, veracitat i precisió de les dades o informacions que es contenen, amb els límits que estableix la llei.

​La navegació pel lloc web de www.nnergix.com li atribueix la condició d'usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia, i en aquest cas NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL procederça a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això, és recomanable llegir amb deteniment el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i/o els serveis oferts en www.nnergix.com.

​L'usuari, a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web, d'acord amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de trànsit i el present Avís Legal, responent enfront de NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL o tercers, de qualsevol dels danys o perjudicis que es poguessin derivar a conseqüència del incumplimento d'aquesta obligació.

​Per a poder accedir a determinats serveis que ofereix NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL a través de www.nnergix.com, s'hauran de proporcionar dades de caràcter personal. En compliment al que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, informem que a través de l'emplenament dels formularis que es troben en la pàgina web, les seves dades quedaran incorporats en els fitxers de NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis i informar-lo de les millores de www.nnergix.com. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant un email a info@nnergix.com o en l'adreça postal AV. DIAGONAL 534, 2-2, 08006, BARCELONA, BARCELONA.

Condicions d'accés i utilització

L'accés i ús d'aquest lloc web i els seus serveis són gratuïts, encara que NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL es reserva el dret a requerir el compliment de formularis específics per a accedir a uns certs serveis.
En utilitzar aquest lloc web, l'usuari garanteix la veracitat i actualització de les dades proporcionades a NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL i assumeix la responsabilitat de les declaracions falses o inexactes que realitzi.
S'espera que l'usuari faci un ús adequat i responsable dels continguts i serveis proporcionats per NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL. Es prohibeix específicament qualsevol ús que sigui:


a) Il·legal, violent, pornogràfic, racista, xenòfob, ofensiu, defensor del terrorisme, o en general, contrari a la llei o a l'ordre públic.
b) Nociu per al lloc web o els seus usuaris mitjançant la introducció de virus informàtics o la realització d'accions que alterin, danyin, interrompin o generin errors en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL o de tercers.
c) Infractor dels drets de propietat intel·lectual o industrial, violador de la confidencialitat de la informació de NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL o de tercers.
d) Suplantador de la identitat d'altres usuaris.
e) Il·legalment comercial o publicitari sense previ consentiment o sol·licitud.

Els continguts del lloc web, incloent però no limitant-se a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL i estan protegits per la llei. Els usuaris poden visualitzar els continguts i realitzar còpies privades sempre que no s'utilitzin amb finalitats comercials, no se cedeixin a tercers, ni s'instal·lin en servidors connectats a xarxes.
 

Els noms comercials, marques o signes distintius mostrats en el lloc web són propietat de NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL i estan protegits per la llei. L'accés o ús d'aquest lloc web no concedeix a l'usuari cap dret sobre ells.
 

www.nnergix.com pot contenir enllaços a altres pàgines webs de tercers les quals no poden ser controlades per NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL, no assumint responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en aquestes.

×

NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL no assumeix cap responsabilitat per l'ús que cada usuari faci dels materials proporcionats en aquest lloc web ni per les accions que realitzi sobre la base d'aquests.

​Exclusió de garanties i responsabilitat en l'accés i la utilització

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i merament informatiu. NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL no garanteix l'accés complet a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, exactitud, actualitat o adequació per a un propòsit específic.
NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL exclou, fins on permet la llei, qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web, inexactitud, falta d'exhaustivitat, inactualidad dels continguts, o la presència de defectes de qualsevol tipus en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició en el lloc web.
b) La presència de virus o altres elements nocius en els continguts que puguin causar alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'ús incorrecte del lloc web, en contravenció de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal.
A més, NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL declina qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que es troba fora d'aquest lloc web i no és gestionada directament pel nostre webmaster. Els enllaços que apareixen en aquest lloc web es proporcionen únicament per a informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació. NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, i no recolza, convida ni recomana la visita a aquests.

Procediment en cas d'activitats il·lícites

Si qualsevol usuari o tercer considera que existeixen fets o circumstàncies que indiquin la il·legalitat de la utilització de qualsevol contingut i/o la realització de qualsevol activitat en les pàgines web accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a NNERGIX ENERGY MANAGEMENT, SL, proporcionant la seva identificació i especificant les presumptes infraccions.Publicacions

 

La informació administrativa proporcionada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que han de ser publicats oficialment en els diaris oficials de les administracions públiques. La informació disponible en aquest lloc web ha de considerar-se com una guia sense valor legal.

×

Legislació i jurisdicció

Les condicions presents, es regiran per la legislació espanyola vigent i d'aplicació en el territori espanyol. D'existir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.

bottom of page