top of page

Termes i condicions

Description of service

Sentinel solar és un sistema de monitoratge de sistemes fotovoltaics d'autoconsum solar. Es tracta d'una plataforma digital, orientada a empreses instal·ladores de panells solars, enginyeries i empreses elèctriques que promouen i gestionen l'autoconsum solar per a la producció d'energia elèctrica.

L'eina ajuda als usuaris en quatre etapes: primer a l'adquisició de dades de diferents dispositius i l'estandardització de tots ells, en segon lloc en l'anàlisi de les dades recol·lectades i l'extracció d'informació rellevant d'ells. El tercer mòdul està orientat a la gestió d'actius: la identificació de possibles errors i la seva correcta esmena. Finalment existeix el 4rto mòdul que permet l'accés multiusuari a l'eina definint diferents rols i permisos per a cadascun dels usuaris.

 

L'eina és en línia i s'ofereix en la modalitat SaaS (Programari as a Service).

Tractament de dades personals​

​Nnergix, com a responsable de la plataforma, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

La plataforma està composta pel lloc web www.nnergix.com i la corresponent aplicació mòbil (d'ara endavant, denominades conjuntament com la 'Plataforma').

Nnergix tracta les següents dades de caràcter personal als quals accedeix perquè obté a través de les següents vies:

 • Dades dels Formularis de la Plataforma i del Perfil d'Usuari: per a poder registrar-se com a usuari de l'Aplicació Plataforma (el/els “Usuari” o “Usuaris”) i/o realitzar unes certes accions en la plataforma mateixa (per exemple, per a contactar amb Nnergix) l'Usuari ha d'emplenar el formulari de registre o contacte electrònic que aparegui apareix en la Plataforma, facilitant una sèrie de dades personals necessàries per a la prestació dels nostres serveis. En el formulari de recollida de dades de caràcter personal s'especifiquen les dades d'emplenament obligatori per part dels usuaris, i la negativa per part dels usuaris ael no facilitar-los implicarà no poder registrar-se com a Usuari (en el cas del formulari de registre) o bé no podrà realitzar l'acció determinada en la plataforma (per exemple, posar-se en contacte amb nosaltres). Així mateix, el fet de ser Usuari registrat en la Plataforma implica tenir un perfil amb camps oberts en els quals l'Usuari pot indicar el que consideri oportú (excepte respecte a les Dades Prohibides indicades més a baix).

 • Per a crear el rol de manager se sol·licita el (1) nom, el (2) email i la (3) empresa a la qual et pertany.

 

 • Per a crear el rol de mantenidor, sol·licitem el (1) nom, (2) l'email, (3) l'empresa, (4) el telèfon de l'oficina, (5) l'adreça (HQ), (6) les zones, (7) els costos per hora, (8) els costos per distància.

 

 • Per a crear el rol de convidat sol·licitem (1) el nom, (2) l'email, (3) l'empresa, (4) ANEU personalitzat, (5) el telèfon, (6) l'adreça i (7) el DNI

 • Les dades introduïdes en les fitxes d'usuaris seran únicament utilitzats de manera interna, ja sigui per a gestionar incidències i poder contactar amb el client autoconsumidor o contactar amb el responsable que gestioni la zona geogràfica.

 • Dades associades a la navegació relacionada amb la Plataforma: Quan un Usuari accedeix a qualsevol dels formats de la Plataforma, Nnergix recull les dades de navegació associats a cadascun dels Usuaris. D'aquesta manera es recullen totes les accions que realitza l'usuari dins de la Plataforma associats amb l'ANEU d'usuari, l'adreça IP, la informació general del dispositiu i el seu sistema operatiu/ navegador, la data i hora, així com els IDs de la resta d'elements associats a aquesta acció.

 • ​Dades associades a la Política de Cookies: consulti la nostra política de cookies de la Plataforma en format pàgina web.

Per què són necessaris
Totes les dades esmentades anteriorment, se sol·liciten en cada fitxa del rol perquè el client tingui tota la informació de cada persona o entitat que tingui accés a la plataforma.

Com seran utilitzats
Les dades introduïdes en les fitxes d'usuaris seran únicament utilitzats de manera interna, ja sigui per a gestionar incidències i poder contactar amb el client autoconsumidor o contactar amb el responsable que gestioni la zona geogràfica.

Consentiment de l'usuari
El consentiment de l'usuari s'obté a través d'un formulari web, quan sol·licita informació respecte al producte, és obligatori acceptar l'haver llegit i comprès la política de privacitat.

Condicions generals d'ús​

La disponibilitat del servei Sentinel Solar es defineix com la possibilitat d'accedir a les dades recopilades de les instal·lacions d'autoconsum (generació, importació i exportació d'electricitat) allotjats en els servidors de Nnergix Energy Management (servei https://solar.sentinel-weather.com/) i que aquestes dades estiguin actualitzades respecte als que apareixen en les webs dels inversors d'on llegeixen.


Així mateix, inclou l'enviament d'informes i d'alarmis recollides en la descripció del producte.

Procediments amb el servei

​​
1. Una vegada el contracte està signat per totes dues parts, es crea un compte d'administrador al client.

​​2. Es proporciona suport al client per a sol·licitar les credencials API de cada proveïdor d'inversors/comptadors per a poder sincronitzar les dades a la plataforma Sentinel Solar.

3. La plataforma és un servició SaaS. Quan els actius ja estan en la plataforma, brindem assistència al client en cas d'incidència tècnica.

​S'ha de garantir el compliment dels nivells de servei indicats en l'acord de nivell de servei que signa amb tots els nous clients.

 

Aquestes garanties no cobreixen les interrupcions degudes a:
 

 • Fallades en el servei d'intercanvi de dades via API que siguin responsabilitat dels fabricants d'inversors.​

 • Fallades en la xarxa local o internet del client.

 • Qualsevol acte o omissió del client o un tercer (incloent negligència o conducta deliberada del client incloent el no compliment per part del client dels processos i procediments acordats).

Suport i manteniment

Es defineix a continuació el nivell de servei ofert pel manteniment bàsic del producte.

1. Servei d'atenció al client: Nnergix Energy Management ofereix un servei d'atenció al client per a atendre:

a. Consultes tècniques.
b. Consultes de funcionament.
c. Consultes comercials.
d.Incidències de servei.
e. Canvis de configuració.
f. Configuracions noves.

2. El client podrà contactar amb el servei d'atenció al client mitjançant:

a. Obertura de tiquet de suport en la plataforma https://app.asana.com
b. Atenció per correu electrònic support@nnergix.com

3.
Temps de resposta: el temps de resposta vàlid en cas de notificació de la incidència/consulta directament a Nnergix Energy Management és de 24 hores. Les incidències notificades a partir de les 14.00 del divendres, podran ser ateses a partir del següent dia laborable.


Nivells de servei i temps de resposta

 

 

4. Web de suport: Nnergix Energy Management posa a la disposició dels seus clients un espai web on el client podrà resoldre la majoria de les consultes sobre el servei: www.nnergix.com/recursos.

5. Consultes tècniques: El suport de totes les consultes tècniques serà mitjançant l'accés a la web de suport o compte de correu electrònic, detallada anteriorment.

6. Resolució d'incidències: Una vegada posat en marxa el servei per part de Nnergix Energy Management, definim incidència com qualsevol problema que afecti el servei

a. Incidències de no funcionament de l'accés.
b. Incidències de navegació genèrica en l'aplicació (web).
c. Incidències de lectura i representació de dades.

La resolució d'aquestes incidències es realitzarà en un termini màxim de 5 dies laborables una vegada rebuda tota la informació sol·licitada.
 

 • S'informarà el client via correu electrònic sobre el resultat de la resolució de la incidència.

 • L'incompliment dels nivells de servei portarà associada una penalització d'un 10% de la factura mensual del mes en què es produeixi aquest incompliment.

Registre i autenticació
 

 • ​Registrar perfil administrador: Per a crear el compte emplenem la fitxa amb les següents dades: Nom, Cognom, Correu electrònic, Empresa, Sistema mètric, Zona horària, Contrasenya. I en guardar les dades es crea el compte en la plataforma Sentinel Solar.

 

Una vegada creada el compte enviem un email al client amb les credencials del seu nou compte i l'enllaç (https://app.sentinel-solar.com/login) perquè puguin accedir a la plataforma.
 

 • Registrar perfil Manager: L'usuari Administratiu podrà crear aquest rol en la plataforma i les dades que li sol·licités seran: Nom, Email, Empresa. I una vegada guardat, s'enviarà un mail automàtic amb l'enllaç de la plataforma i les credencials. Aquest rol tindrà la possibilitat de crear altres Managers, Mantenidors i convidats.

 • Registrar Mantenidor: Únicament l'Administrador i el manager podrà crear aquest rol. Per a crear aquest rol, se sol·licitaran les següents dades: Nom, Email, Empresa, Telèfon de l'oficina, Adreça(HQ), Zones, Costos per hora(€/h), Costos per distància (€/h).Una vegada guardat, s'enviarà un mail automàtic amb l'enllaç de la plataforma i les credencials.

 • Registrar convidats: Únicament l'Administrador i el manager podrà crear aquest rol. Per a crear aquest rol, se sol·licitaran les següents dades: Nom, Email, Empresa, ANEU personalitzat, Telèfon, Adreça, DNI. Una vegada guardat, s'enviarà un mail automàtic amb l'enllaç de la plataforma i les credencials.

 

Termes de creació de contrasenya


No existeixen regles de creació de contrasenya; l'usuari pot triar la complexitat i la longitud d'aquesta.

​Mesures seguretat del compte​

El personal de Nnergix es compromet a:

 • Tractar la informació subministrada pel client com a confidencial.

 • No difondre a altres persones o organitzacions la informació derivada del desenvolupament i operació dels serveis, que serà mantingut com estrictament confidencial.

 • Nnergix considera com a confidencial tota aquella informació generada durant la fase comercial i de contractació, i es compromet a la no divulgació o subministrament de la mateixa a tercers sense el consentiment previ i per escrit del client.

Group 567.png
bottom of page