top of page

Integració d'inversors
Victron Energy

A continuació es presentaran els passos a seguir:

1.

Ens hauríeu  de facilitar la següent informació del portal VRM de victron (https://vrm.victronenergy.com/login)

       

       -User

       -Password

2.

Sentinel ja s'encarregarà d'obtenir el token per accedir a l'API.

bottom of page