top of page

Integració d'inversors
Ingeteam

A continuació es presentaran els passos a seguir:

1.

Si no disposes d'un compte a INGECON SUN Monitor, registrat en el següent enllaç: https://www.ingeconsunmonitor.com/register/main

2.

Vincula dita compte a totes les instal·lacions a les quals es vulguin accedir a través de l'API d'Ingeteam.

3.

Finalment, amb el "User Name" i el "Password" creat, podràs afegir la integració a Sentinel Solar.

bottom of page