top of page

Integració de inversors
Fronius

A continuació es presentaran els passos a seguir:

1.

Contacta amb la persona de contacte habitual par sol·licitar que s'activi l'accés a l'API. Alternativament, contactar

amb pv-support-spain@fronius.com

2.

Una vegada s'ha activat l'API per part de Fronius, accedeixi  a la vuestra compte de solar.web de Fronius.

3.

Un cop bloguejat, fes clic per desplegar el menú d'usuari a la cantonada superior dreta. Selecciona
"Ajustes de usuario" i fes clic a "REST API" tal com s'indica a la següent imatge:

fronius.png

4.

Fes clic en “CREAR NUEVA KEY” per generar l'AccessKeyId i AccessKeyValue.

5.

Compartir amb Nnergix els dues identificadores.

6.

Verificar que totes les instal·lacions que es vulguin vincular a Sentinel Solar, estiguin correctament assignada i amb permisos de lectura.

7.

Finalment, el compte de Sentinel Solar i les vostres instal·lacions Fronius ja estaran sincronitzades.

bottom of page