top of page

Servei de Previsió d'Energia Solar

Previsió avançada de l'energia solar fotovoltaica i eòlica per aconseguir la màxima precisió. Model de calibració personalitzat per a cada sistema, utilitzant algoritmes d'IA.

Group 2522.png

Residencial - Plantes solars a teulada

Previsió automatitzada i totalment escalable per a grans carteres de sistemes fotovoltaics de teulada residencials o turbines eòliques individuals.


Previsió basada en un model paramètric, que no inclou calibració a través d'algorismes d'aprenentatge automàtic.
Aquest servei depèn de la plataforma en el núvol de Nnergix, Sentinel Solar.

bottom of page