top of page

Integració de Contador fiscal 
Datadis

A continuació es presentaran els passos a seguir:

1.

2.

3.

4.

Dins de Sentinel Solar a d'anar a configuració i a integracions.
 


Marcarà la integració Datadis i li sol·licitarà el nom d'usuari i contrasenya, aquests seran els mateixos que els del portal https://datadis.es/nikola-auth/login.

A continuació, sota de l'usuari i contrasenya, apareix l'opció de NIFs autoritzats. Allà serà on agregarem cada NIF/CIF/NIE


Si ja té la integració feta i vol afegir més ubicacions, a d'anar a mà dreta de la integració Datadis.​

bottom of page