top of page

Inverter integration
Neteco

A continuació es presentaran els passos a seguir:

1.

En el cas de no disposar d'un compte NetEco, registres en el següent enllaç: https://52.58.159.100/index.action

Una vegada iniciada el compte, ha d'accedir el menú System > User Management

2.

3.

I anar a la pestanya "Create User", allà haurà d'omplir les caselles marcades amb asterisc, canviar el camp "User Type" a "OpenAPI User" i seleccionar les plantes PV que vulgui vincular amb Sentinel.

4.

Finalment, amb el "User Name" i el "Password" creat, podrà afegir la integració a Sentinel Solar.​

bottom of page